تست های خانواده

تست رضایت زناشویی انریچ

تست رضایت زناشویی انریچ تست رضایت زناشویی انریچ جهت تشخیص رضایت افراد از زندگی زناشویی می باشد که هم اکنون می توانید آن را با کامل ترین تفسیر انجام دهید  

تست مثلث عشق استنبرگ

تست مثلث عشق استنبرگ به طور کلی، تست مثلث عشق استرنبرگ می تواند ابزار ارزشمندی برای هر کسی باشد که به دنبال بهبود روابط عاشقانه خود و درک تجربیات خود از عشق است.  

تست جرات ورزی جنسی هالبرت

تست جرات ورزی جنسی هالبرت تست جرأت ورزي جنسی آزمونی است كه تعیین می کند تا چه اندازه مي توانيد خواسته هاي جنسی خود را بيان كرده و يا در مقابل آنچه كه برايتان آزارنده است مقاومت کنید.  

پیمایش به بالا