هیپوکلروس استاندارد طلایی برای مراقبت و مدیریت زخم و اسکار

هیپوکلروس استاندارد طلایی برای مراقبت و مدیریت زخم و اسکار معرفی HOCl HOCl در گلبول های سفید خون از واکنش بین یون کلرید و هیدروژن پراکسید با استفاده از آنزیم میلوپراکسیداز ساخته می شود. این ماده، به دلیل پایداری و قدرت اکسیداسیون بالا، به عنوان یک عامل ضد میکروبی قوی توسط سیستم ایمنی برای مقابله …

هیپوکلروس استاندارد طلایی برای مراقبت و مدیریت زخم و اسکار ادامه »