پروبیوتیک ها و میکروبیوم

میکروبیوم

میکروبیوم و نقش آن در پوکی استخوان

میکروبیوم و نقش آن در پوکی استخوان مقدمه میکروبیوم  به مجموعه‌ای از میکرو ارگانیسم‌ها گفته می شود که در محیطی مانند روده‌ها، پوست، دهان و سایر سطوح بدن انسان وجود دارند. این میکروارگانیسم‌ها شامل باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و سایر موجودات میکروسکوپی می باشند که در تعامل با بدن انسان هستند.  وجود تعادل در عناصر میکروبیوم …

میکروبیوم و نقش آن در پوکی استخوان ادامه »

فاژهای مهندسی شده‌ی سازگار با میکروبیوم

فاژهای مهندسی شده‌­­ی سازگار با میکروبیوم برای از بین بردن باکتری های مضر

فاژهای مهندسی شده‌ی سازگار با میکروبیوم میکروبیوم؛ هم زیستی مسالمت‌آمیز میکروارگانیسم ها و سلول‌های بدن میکروبیوم انسان یا میکروارگانیسم های همزیست انسان، عبارت از همه ژنها و توده سلولهای میکروبها و قارچ‌هایی است که در بدن میزبان خود، زندگی  می کنند و برای برخی ساز و کارهای طبیعی بدن مفید و در مواردی حتی ضروری …

فاژهای مهندسی شده‌­­ی سازگار با میکروبیوم برای از بین بردن باکتری های مضر ادامه »

پیمایش به بالا