تست اعتیاد به اینترنت

تست اعتیاد به اینترنت آگاهی شما را برای کنترل بیشتر بر زندگی افزایش خواهد داد. هم اکنون می توانید این تست را بصورت کاملا رایگان در سایت ای سنج انجام دهید.

 

پیمایش به بالا