تست هوش کتل مقیاس 2 فرم A (کودکان)

متخصصان می گویند اگر بتوان تغییراتی اساسی در میزان هوش افراد ایجاد کرد، چنین امری در دوران کودکی امکان پذیر است که بهترین زمان برای پرورش هوش و استعداد های کودک می باشد.

 

پیمایش به بالا