تست هوش کتل مقیاس 3 فرم B (بزرگسال)

هوش به عنوان یک مولفه روانشناختی مهم همواره مورد توجه عموم مردم بوده است. هوش را می توان توانایی یادگیری یا درک مفاهیم جدید و دستیابی به موقعیت های مختلف دانست.

 

پیمایش به بالا