تست های بالینی و تشخیصی

تست های این بخش آزمون هایی هستند که برای بررسی «اختلالات» و «مشکلات روانی» مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع این آزمون ها مجموعه ای از تست های معتبرند که بیشتر در «کیلینک های روانشناسی» مورد استفاده قرار می گیرند.

تست های تحصیلی

تست های تحصیلی مجموعه آزمون هایی هستند که برای ارزیابی ویژگی های روانی «دانش آموزان» و «دانشجویان» بسیار کاربردی هستند. این تست ها توسط «روانشناسان و مشاوران تحصیلی» برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

تست های روابط اجتماعی

تست های روابط اجتماعی آزمون هایی هستند که به توانایی روابط با دیگران و همچنین شبکه اجتماعی افراد بر می گردد. تاکید اکثر این آزمون ها بر ارزیابی نقاط قوت و ضعف افراد برای حل و فصل مشکلات اجتماعی است.

تست های هوش و حافظه

تست های هوش و حافظه مجموعه آزمون هایی هستند که جنبه های شناختی و توانایی های ذهنی شما را اندازه گیری می کنند. اکثر تست های این بخش شامل آزمون های تصویری هوش و حافظه می باشد.

تست های شغلی و سازمانی

تست های شغلی و سازمانی آزمون هایی هستند که بیشترین کاربرد را در سازمان ها، شرکت ها و مراکز آموزشی دارند. این تست ها شامل آزمون های «شخصیت شناسی»، «استعدادسنجی» و «مدیریتی» هستند.

پیمایش به بالا