اثر درمانی سیلوسایبین بر اختلال اضطراب اجتماعی

اثر درمانی سیلوسایبین بر اختلال اضطراب اجتماعی اختلال اضطراب اجتماعی Social Anxiety Disorder  اختلال اضطراب اجتماعی با ترس شدید از موقعیت ها و تعاملات اجتماعی شناسایی می شود. افرادی که این اختلال را تجربه می کنند، اغلب بر این باورند که توانایی های اجتماعی آنها در مقایسه با افراد معمولی به طور قابل توجهی کمتر …

اثر درمانی سیلوسایبین بر اختلال اضطراب اجتماعی ادامه »